vklogo
vklogo

Prohlídky geriatrických pacientů

Prohlídky geriatrických pacientů
  • preventivní krevní rozbory a RTG vyšetření dutiny hrudní
  • zhodnocení výživného stavu (obezita, vyhublost)
  • poslech srdeční akce (šelesty, arytmie atd.)
  • zhodnocení stavu dutiny ústní
  • vyšetření a prevence pohybových potíží