vklogo
vklogo

Kastrace

Kastrace

Kastrace fen + koček

 •  prevence zdravotních rizik – nádorů mléčné žlázy, zánětů dělohy, vaječníkových cyst – nejefektivnější, pokud je zákrok proveden mezi 1. a 2. háráním u feny a před prvním mrouskáním u kočky (ledn, únor)
 • chovatelská hlediska – vyhneme se nechtěnému zabřeznutí, útěkům v době hárání, je to ohleduplné vůči okolním psům samčího pohlaví
 • technika mikrorány – u malých fen jen 2 cm!
 • nejšetrnější varianta - odebrání pouze vaječníků (pokud je děloha v pořádku)
 • šetrná inhalační anestezie
 • vstřebatelný šicí materiál
 • injekce od bolesti

Kastrace psů

 • zdravotní důvody – prevence nebo řešení problémů s prostatou, nádorů v oblasti konečníku, perineální kýly
 • chovatelské důvody
 •  zabránění v boji o postavení v hierarchii
 • utíkání za háravou fenou
 • řešení agrese v některých případech
 • technika preskrotální (malá ranka před šourkem)
 • nejšetrnější varianta – v inhalační anestazii, vstřebatelní materiál na podvazy, injekce od bolesti

Kastrace kocourů

 • vyhnutí se nechtěnému značkování, prevence nechtěného nakrytí koček v domácnosti
 • šetrná technika bez šicích materiálů, šetrná anestezie, injekce od bolesti

Fretek, králíků, morčat